سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد درباره درآمد‌ها و هزینه‌های دولت طی سه ماه اول سال جاری در جلسه این کمیسیون خبر داد….

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد درباره درآمد‌ها و هزینه‌های دولت طی سه ماه اول سال جاری در جلسه این کمیسیون خبر داد.