کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند، اقدام آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی بوده و سبب تضغیف سازمان ملل و شورای امنیت می‎شود….

کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند، اقدام آمریکا برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی بوده و سبب تضغیف سازمان ملل و شورای امنیت می‎شود.