درآمد همراه اول از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری همچنان از ارقام ثبت شده در مرداد و شهریور 1401 کمتر است.
The post گزارش عملکرد ماهانه همراه اول منتشر شد: درآمدزایی 3400 میلیارد تومانی در اسفند appeared first on دیجیاتو.

درآمد همراه اول از کارکرد مشترکین خطوط دائمی و اعتباری همچنان از ارقام ثبت شده در مرداد و شهریور 1401 کمتر است.

The post گزارش عملکرد ماهانه همراه اول منتشر شد: درآمدزایی 3400 میلیارد تومانی در اسفند appeared first on دیجیاتو.