صداوسیما در گزارشی کوتاه جزئیات از کلاهبرداری کوروش کمپانی و فرار امیرحسین شریفیان مدیر این مجموعه کلاهبرداری پانزی پرداخت. روایت صداوسیما از این کلاهبرداری را می‌بینید و می‌شنوید….

صداوسیما در گزارشی کوتاه جزئیات از کلاهبرداری کوروش کمپانی و فرار امیرحسین شریفیان مدیر این مجموعه کلاهبرداری پانزی پرداخت. روایت صداوسیما از این کلاهبرداری را می‌بینید و می‌شنوید.