خبرگزاری رسمی دولت در گزارشی از ادامه تجمعات در برخی شهرهای کشور در روز جمعه در اعتراض به افزایش قیمت‌ها خبر داد. «ایرنا» در این گزارش نوشت: بر خلاف دو روز گذشته که برخی تجمعات محدود در تعدادی از مناطق کشور در اعتراض به افزایش قیمت‌ها شکل گرفت، روز جمع…

خبرگزاری رسمی دولت در گزارشی از ادامه تجمعات در برخی شهرهای کشور در روز جمعه در اعتراض به افزایش قیمت‌ها خبر داد. «ایرنا» در این گزارش نوشت: بر خلاف دو روز گذشته که برخی تجمعات محدود در تعدادی از مناطق کشور در اعتراض به افزایش قیمت‌ها شکل گرفت، روز جمعه تنها دو شهر شاهد تجمع‌های چند ده نفره بود.