مجموعه عکس های نیمه اول مسابقه دوستانه تیم های پرسپولیس و گل گهر سیرجان در ورزشگاه شهید کاظمی

مجموعه عکس های نیمه اول مسابقه دوستانه تیم های پرسپولیس و گل گهر سیرجان در ورزشگاه شهید کاظمی