ایسنا و شفقنا نوشتند :روز شنبه همزمان با ۱۳ رجب، مراسم عمامه‌گذاری تعدادی از طلاب حوزه علمیه و جامعه‌المصطفی العالمیه توسط آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله کریمی جهرمی و در دفاتر این آیات برگزار شد….

ایسنا و شفقنا نوشتند :روز شنبه همزمان با ۱۳ رجب، مراسم عمامه‌گذاری تعدادی از طلاب حوزه علمیه و جامعه‌المصطفی العالمیه توسط آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله کریمی جهرمی و در دفاتر این آیات برگزار شد.