آئین تشییع پیکر شهید مدافع وطن «مرتضی ابراهیمی»، از اعضای گردان امام حسین(ع) ملارد که در جریانات و اغتشاشات اخیر در این شهرستان به شهادت رسید، صبح چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ در کهنز شهریار با حضور با شکوه مردم شهیدپرور برگزار شد.
گزارش تصویری / مراسم تشییع پیکرشهید «مرتضی ابراهیمی»

به گزارش شهریاریها، باران خیلی زودتر از همسایه‌ها کوچه و خیابان‌های منطقه کهنز شهریار را برای استقبال از شهید مدافع امنیت و مدافع ملت مرتضی ابراهیمی شسته بود و گرمای دل‌های مردم همیشه در صحنه و آماده بر سرمای شدید هوا هم غلبه کرده بود و باد، باران و سرما بر حضور باشکوه مردم و قدردانی از شهیدشان اثری نداشت.

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584040617535_99083_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584156497357_73883_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584138528094_99846_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584047805103_17327_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584053742776_54756_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584059174509_77980_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584168372802_40467_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584162122689_55249_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584150559672_93727_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584144778275_54394_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584138528094_99846_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584122590220_80112_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584132590441_32181_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584116339948_31383_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584105089714_98366_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584110558595_79443_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584082058117_67616_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584098995710_42417_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584093526884_89876_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584070426193_62664_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584027055371_74027_PhotoT.jpg

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1398/08/29/13980829000597637098584076206220_79266_PhotoT.jpg

 

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس