پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۲ آبان پرسپولیس با حضور جعغر سمیعی مدیرعامل جدید پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه ۱۲ آبان پرسپولیس با حضور جعغر سمیعی مدیرعامل جدید پرسپولیس در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس