گزارش تصویری: تمرین جمعه ۹ آبان پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۹ آبان پرسپولیس و جشن روز مربی در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: مجموعه عکس های تمرین امروز جمعه ۹ آبان پرسپولیس و جشن روز مربی در ورزشگاه شهید کاظمی:

*سایت باشگاه پرسپولیس