علی باقری در پایان سفر به 4 کشور اروپایی، گزارشی توییتری از رایزنی‌های خود ارائه کرد. مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران با اشاره به رایزنی‌های اخیرش با مقامات چهار کشور اروپایی فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسپانیا در توییت خود تاکید کرده است که «لغو موثر ت…

علی باقری در پایان سفر به 4 کشور اروپایی، گزارشی توییتری از رایزنی‌های خود ارائه کرد. مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران با اشاره به رایزنی‌های اخیرش با مقامات چهار کشور اروپایی فرانسه، آلمان، بریتانیا و اسپانیا در توییت خود تاکید کرده است که «لغو موثر تحریم‌های غیرقانونی و اهمیت تضمین به عدم ‌تکرار خروج از برجام در این مذاکرات مورد تاکید قرار گرفته است.»