وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر به ارائه توضیحاتی درباره سفر خود به لبنان پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر به ارائه توضیحاتی درباره سفر خود به لبنان پرداخت.