مستندات یک تحلیل جدید نشان می‌دهد ذخایر جهان حتی در سناریوهایی با بیشترین تقاضا، برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کافی است.
The post گزارشی امیدوارکننده: ذخایر جهان برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی پاک کافی است appeared first on دیجیاتو.

مستندات یک تحلیل جدید نشان می‌دهد ذخایر جهان حتی در سناریوهایی با بیشترین تقاضا، برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر کافی است.

The post گزارشی امیدوارکننده: ذخایر جهان برای ایجاد زیرساخت‌های انرژی پاک کافی است appeared first on دیجیاتو.