گروسی: مردم برای تعیین شهردار، شناخت کافی ندارند

شهریاریها : چقدر مردم در انتخاب متصدی برای شهر خود مختارند؟ چرا مردم باید شهردار شهر خود را انتخاب کنند؟ آیا این انتخاب از حقوق شهروندی مردم محسوب می شود یا خیر؟ این پرسشی است که این روزها ذهن شورای شهر، مجلس و حتی شهرداری و مردم را به خود مشغول کرده است. این است […]

گروسیشهریاریها : چقدر مردم در انتخاب متصدی برای شهر خود مختارند؟ چرا مردم باید شهردار شهر خود را انتخاب کنند؟

آیا این انتخاب از حقوق شهروندی مردم محسوب می شود یا خیر؟ این پرسشی است که این روزها ذهن شورای شهر، مجلس و حتی شهرداری و مردم را به خود مشغول کرده است. این است که در این راستا مناظره ای تلویزیونی نیز از شبکه اول سیما روی آنتن رفت تا با موضوع انتخاب شهرداران با رای مردم یا شوراهای شهر مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار بگیرد.

حسین گروسی، نماینده شهریار بیان کرد: «تعیین شهردار توسط رای مردم در شهرهای کوچک مشکلات عدیده ای به وجود می آورد.» وی تصریح کرد: «در حقیقت شورای شهر توانایی نظارت بر عملکرد شهردار را ندارد و با رای مستقیم مردم وظیفه شورا ها کمرنگ می شود. از طرفی باید گفت مردم برای تعیین شهرداراز شناخت کافی برخوردار نیستند.»