گروسی : ادارات کل غرب استان تهران استقرار یابند
گروسی : ادارات کل غرب استان تهران استقرار یابند

شهریاریها : حسین گروسی در غرب استان تهران با اشاره به وسعت شهرستان‌های غرب استان تهران و جمعیت میلیونی این منطقه اظهار کرد: جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد از برخی استـان‌های کشور بیشتر است. وی بیان کرد: با امکانات موجود در این سه شهرستان که بسیار کم […]

گروسیشهریاریها : حسین گروسی در غرب استان تهران با اشاره به وسعت شهرستان‌های غرب استان تهران و جمعیت میلیونی این منطقه اظهار کرد: جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد از برخی استـان‌های کشور بیشتر است.

وی بیان کرد: با امکانات موجود در این سه شهرستان که بسیار کم است، ارائه خدمات به جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد امری دشوار است و قطع به یقین این امر به طور مطلوب صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد در مجاورت کلان‌شهر تهران قرار دارند و اداره‌های کل نیز در این کلان‌شهر قرار گرفته‌اند، ساکنان این سه شهرستان برای پیگیری امور اداری خود هر روز به پایتخت مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این حجم آمد و رفت از سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد به کلان‌شهر تهران و بالعکس به جز اینکه هزینه‌های زیادی را به مردم این شهرستان تحمیل می‌کند باعث گرفتن زمان‌ زندگی آنها نیز می‌شود.

گروسی ادامه داد: این امر همچنین مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا را به وجود می‌آورد و باعث از بین رفتن سرمایه ملی می‌شود، بنابراین تمامی ادارات و نهاد‌های ذی‌ربط باید با هم‌گرایی و همکاری بیش از پیش، زمینه استقرار اداره‌های کل را در غرب استان تهران فراهم آورند.

وی گفت: مستقر شدن اداره‌های کل در غرب استان تهران باعث از بین رفتن بخش عظیمی از مشکلات شهری می‌شود و همچنین با تفویض اختیار به ‌اداره‌های کل مستقرشده در این منطقه، امور اداری در غرب استان به شکل مطلوب‌تری، پیگیری و اجرایی می‌شود که رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: مستقر شدن فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران و همچنین اداره‌کل اطلاعات نمونه‌های موفقی از این امر است، چراکه با آغاز فعالیت این دو نهاد، سطح امـنیتی شهرستان‌های غـرب استان تهران به شکل محسوسی ارتقا یـافته و نتیجه آن در سطح سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد ملموس است.