معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اعلام آغاز به کار سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) گفت: گرنت فناوری به سامانه نان وصل خواهد شد تا در این سامانه برای برطرف شدن نیاز هایی که در آن ثبت شده، هزینه شود….

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اعلام آغاز به کار سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) گفت: گرنت فناوری به سامانه نان وصل خواهد شد تا در این سامانه برای برطرف شدن نیاز هایی که در آن ثبت شده، هزینه شود.