مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: بازی‌های ساده را در تهران حتی به تیم‌های ته جدولی باختیم، اما حالا برای بقا باید با صدر جدولی‌ها بجنگیم.

مدیرعامل باشگاه پیکان گفت: بازی‌های ساده را در تهران حتی به تیم‌های ته جدولی باختیم، اما حالا برای بقا باید با صدر جدولی‌ها بجنگیم.