​سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از ایجاد جو ناپایدار و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ از چهارشنبه تا جمعه(۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت)خبر داد….

​سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ از ایجاد جو ناپایدار و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت، خیزش گردوخاک و در مناطق مستعد تگرگ از چهارشنبه تا جمعه(۲۱ تا ۲۳ اردیبهشت)خبر داد.