با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی و شرایط موجود منطقه، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب در مسیل‌ها و احتمال برخورد صاعقه نیز پیش‌بینی می‌شود لذا ساکنان نیز از هرگونه توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند….

با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی و شرایط موجود منطقه، آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب در مسیل‌ها و احتمال برخورد صاعقه نیز پیش‌بینی می‌شود لذا ساکنان نیز از هرگونه توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند.