بازنشر کاریکاتوری مربوط به سال ۱۳۷۴ و گرانی نان که روزنامه همشهری در آن زمان به قلم علی‌مریخی منتشر کرد.

بازنشر کاریکاتوری مربوط به سال ۱۳۷۴ و گرانی نان که روزنامه همشهری در آن زمان به قلم علی‌مریخی منتشر کرد.