گرگان- علوی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان چهارمحال و بختیاری گفت: گرانی روزافزون مصالح ساختمانی روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن را غیرممکن کرده است….

گرگان- علوی، دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان چهارمحال و بختیاری گفت: گرانی روزافزون مصالح ساختمانی روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های خودمالکی نهضت ملی مسکن را غیرممکن کرده است.