علی ضیا (مجری تلویزیونی) با انتشار یک استوری از گرانی عجیب زولبیا بامیه که در ماه رمضان بسیار پرطرفدار می‌شود انتقاد کرد.

علی ضیا (مجری تلویزیونی) با انتشار یک استوری از گرانی عجیب زولبیا بامیه که در ماه رمضان بسیار پرطرفدار می‌شود انتقاد کرد.