اسب نژاد آخال تکه ترکمن به عنوان گرانترین اسب دنیا معرفی شد،این اسب با قیمت ۲/۵ میلیون دلار در اختیار صاحبش که یک خانم میلیاردر است قرار گرفته است….

اسب نژاد آخال تکه ترکمن به عنوان گرانترین اسب دنیا معرفی شد،این اسب با قیمت ۲/۵ میلیون دلار در اختیار صاحبش که یک خانم میلیاردر است قرار گرفته است.