امروز “بی‌بی‌سی فارسی” در خبری به نقل از گروه هکری موسوم به “انانیموس” مدعی هک سایت پلیس ایران شده است!

امروز "بی‌بی‌سی فارسی" در خبری به نقل از گروه هکری موسوم به "انانیموس" مدعی هک سایت پلیس ایران شده است!