به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر قوچان نصب نادرست بخاری امروز در مدرسه‌ای در قوچان حادثه ساز شد و برخی از دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شدند.
نوشته گاز گرفتگی 40 دانش‌آموز در قوچان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

به گفته رئیس جمعیت هلال‌احمر قوچان نصب نادرست بخاری امروز در مدرسه‌ای در قوچان حادثه ساز شد و برخی از دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شدند. نوشته گاز گرفتگی 40 دانش‌آموز در قوچان اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.