همدان – مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: سوخت فسیلی ۳۴۲ واحد صنعتی در استان همدان با ۳۳ هزار و ۵۸۵ مترمکعب در ساعت گاز طبیعی جایگزین شد.

همدان – مدیرعامل شرکت گاز استان همدان گفت: سوخت فسیلی ۳۴۲ واحد صنعتی در استان همدان با ۳۳ هزار و ۵۸۵ مترمکعب در ساعت گاز طبیعی جایگزین شد.