حوادث رکنا : رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 3 نفر سارق منزل و کشف سرقت خبر داد.

حوادث رکنا : رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری 3 نفر سارق منزل و کشف سرقت خبر داد.