صفحه خبری «اخبار موندیال» قطر که اخبار جام جهانی 2022 را پوشش می دهد لیستی از مربیان مستعفی بعد از ناکامی در جام جهانی منتشر کرد.

صفحه خبری «اخبار موندیال» قطر که اخبار جام جهانی 2022 را پوشش می دهد لیستی از مربیان مستعفی بعد از ناکامی در جام جهانی منتشر کرد.