کارلوس کی‌روش تماشاگر دیدار تیم‌های پورتو و بایرلورکوزن از هفته پایانی دور رفت لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.

کارلوس کی‌روش تماشاگر دیدار تیم‌های پورتو و بایرلورکوزن از هفته پایانی دور رفت لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.