منابع خبری از آغاز رزمایش مشترک زمینی امروز (یکشنبه) بین کویت و انگلیس خبر دادند.

منابع خبری از آغاز رزمایش مشترک زمینی امروز (یکشنبه) بین کویت و انگلیس خبر دادند.