کوهنوردان شهریاری قله قلعه‌دختر به ارتفاع 3180 متر را فتح کردند
کوهنوردان شهریاری قله قلعه‌دختر به ارتفاع 3180 متر را فتح کردند

گروه ورزش شهریاریها : گروه کوهنوردی شهریاران به مناسبت فرارسیدن روز معلم با موفقیت به قله قلعه دختر با ارتفاع 3 هزار و 180 متر که یکی از جاذبههای طبیعی کشور ایران به شمار میرود، صعود کردند. در این صعود یک روزه 31 تن شرکت داشتند. گروه در موعد مقرر موفق به صعود به قله […]

01027863

گروه ورزش شهریاریها : گروه کوهنوردی شهریاران به مناسبت فرارسیدن روز معلم با موفقیت به قله قلعه دختر با ارتفاع 3 هزار و 180 متر که یکی از جاذبههای طبیعی کشور ایران به شمار میرود، صعود کردند.
در این صعود یک روزه 31 تن شرکت داشتند. گروه در موعد مقرر موفق به صعود به قله شده و روز معلم را گرامی داشت.
گفتنی است قله قلع هدختر که اسم اصلی آن قزلماما به معنی قصر دخترک است. آتشکده ساسانی است که از سنگ ساروج ساخته شده است و به دلیل موقعیت آن با چشمانداز زیبا و وصف نشدنی به دهات اطراف اشراف دارد. قلهدختر در عصر ساسانی و به فرمان اردشیر و به نام ناهیدایزد دختر زرتشتی بنا شده است.