فاطمه گودرزی بازیگر 60 ساله سینما و تلویزیون عکسی از خود در خارج از ایران به اشتراک گذاشت .

فاطمه گودرزی بازیگر 60 ساله سینما و تلویزیون عکسی از خود در خارج از ایران به اشتراک گذاشت .