در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذا‌های کشور‌های مختلف دنیا آشنا شده‌اند و در برخی از رستوران‌ها نیز سرو می‌شوند؛ کوفته سوئدی یکی از همین غذا‌های مدرن و خوشمزه است که از ترکیب کوفته قلقلی با یک سس مخصوص تهیه می‌شود….

در دنیای امروز با پیدایش اینترنت و گسترش فضای مجازی مردم با انواع غذا‌های کشور‌های مختلف دنیا آشنا شده‌اند و در برخی از رستوران‌ها نیز سرو می‌شوند؛ کوفته سوئدی یکی از همین غذا‌های مدرن و خوشمزه است که از ترکیب کوفته قلقلی با یک سس مخصوص تهیه می‌شود.