حوادث رکنا: زمانی که همسر دومم متوجه اعتیادم شد خیلی زود کیفم را به دستم داد و از من جدا شد، بعد از این ماجرا وارد پاتوق های خلافکاران شدم و برای تامین هزینه های اعتیادم تصمیم گرفتم طلاهای کودکان را سرقت کنم و……

حوادث رکنا: زمانی که همسر دومم متوجه اعتیادم شد خیلی زود کیفم را به دستم داد و از من جدا شد، بعد از این ماجرا وارد پاتوق های خلافکاران شدم و برای تامین هزینه های اعتیادم تصمیم گرفتم طلاهای کودکان را سرقت کنم و…