تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بحران فرو رفت و ۱۵ بازیکن ناراضی خواهان برکناری سرمربی تیم هستند.

تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بحران فرو رفت و ۱۵ بازیکن ناراضی خواهان برکناری سرمربی تیم هستند.