ستاره برزیلی بارسلونا فعلا برای تصمیم‌گیری درباره آینده‌اش صبر کرده است.

ستاره برزیلی بارسلونا فعلا برای تصمیم‌گیری درباره آینده‌اش صبر کرده است.