کنگره آمریکا در پی گسترش عادی‌سازی‌ها در روابط با دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، بر انتقادها و فشارهای خود علیه رئیس جمهوری این کشور در مورد پرونده سوریه افزود….

کنگره آمریکا در پی گسترش عادی‌سازی‌ها در روابط با دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، بر انتقادها و فشارهای خود علیه رئیس جمهوری این کشور در مورد پرونده سوریه افزود.