کنفرانس خبری سرمربی برزیل و دنی آلوز پیش از دیدار با کامرون در چارچوب رقابتهای جام جهانی 2022 قطر

کنفرانس خبری سرمربی برزیل و دنی آلوز پیش از دیدار با کامرون در چارچوب رقابتهای جام جهانی 2022 قطر