رکنا ورزشی: سرپرست تیم ملی فوتبال به قضیه جنجالی اتوبوس تیم ملی واکنش نشان داد.

رکنا ورزشی: سرپرست تیم ملی فوتبال به قضیه جنجالی اتوبوس تیم ملی واکنش نشان داد.