کنسرت مستان نو به خوانندگی پرواز همای در هشتمین روز جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت اجرا شد .

کنسرت مستان نو به خوانندگی پرواز همای در هشتمین روز جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت اجرا شد .