شب چهارم سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای (محسن ابراهیم زاده) در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

شب چهارم سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای (محسن ابراهیم زاده) در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.