شب سوم سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای (رضا بهرام) در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

شب سوم سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با اجرای (رضا بهرام) در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار شد.