فرماندار شهرستان اسکو از اعمال محدودیت تردد در محورهای گردشگری این شهرستان خبر داد.

فرماندار شهرستان اسکو از اعمال محدودیت تردد در محورهای گردشگری این شهرستان خبر داد.