مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با کنایه برد النصر به این تیم عربستانی تبریک گفت.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با کنایه برد النصر به این تیم عربستانی تبریک گفت.