ژنرال ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان در راس هیات نظامی با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه دیدار و گفت‌وگو کرد….

ژنرال ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان در راس هیات نظامی با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه دیدار و گفت‌وگو کرد.