نایب رییس مجلس در توییتی نوشت: معلوم نیست مجلس ایران است یا کنست اسرائیل!

نایب رییس مجلس در توییتی نوشت: معلوم نیست مجلس ایران است یا کنست اسرائیل!