یک فعال سیاسی گفت: یقین دارم تمام افراد خودی که امروز در جهت تخریب محمدباقر قالیباف بپا خاسته‌اند پس از انتخابات از عقل سیاسی خود گلایه خواهند کرد….

یک فعال سیاسی گفت: یقین دارم تمام افراد خودی که امروز در جهت تخریب محمدباقر قالیباف بپا خاسته‌اند پس از انتخابات از عقل سیاسی خود گلایه خواهند کرد.