به ‌نظر می‌رسد انتشار برخی اخبار خاص می‌تواند در راستای بی‌اعتبار کردن کالای صادراتی ایرانی در این شرایط خاص برای کشور باشد، از این رو دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید هرچه سریع‌تر نسبت به برخورد با این جریان خاص ورود کنند تا دیگر شاهد پخش شدن این شایعا…

به ‌نظر می‌رسد انتشار برخی اخبار خاص می‌تواند در راستای بی‌اعتبار کردن کالای صادراتی ایرانی در این شرایط خاص برای کشور باشد، از این رو دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید هرچه سریع‌تر نسبت به برخورد با این جریان خاص ورود کنند تا دیگر شاهد پخش شدن این شایعات برای بی‌اعتبار کردن کالای ایرانی و خرابکاری در روابط شکل گرفته با همسایگان نباشیم…