جاده اهواز-خرمشهر از جمله جاده‌هایی که به دلیل کم عرض بودن به یکی از محور‌های حادثه خیز با آمار بالای تلفات ناشی از سوانح رانندگی تبدیل شده است….

جاده اهواز-خرمشهر از جمله جاده‌هایی که به دلیل کم عرض بودن به یکی از محور‌های حادثه خیز با آمار بالای تلفات ناشی از سوانح رانندگی تبدیل شده است.