اخیراً برخی سایت‌ها و افراد مخالف با حزب‌الله لبنان و ایران، مدعی افشای سندی دال بر کمک مالی از سوی دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به لبنان شده‌اند که دروغ و جعلی است….

اخیراً برخی سایت‌ها و افراد مخالف با حزب‌الله لبنان و ایران، مدعی افشای سندی دال بر کمک مالی از سوی دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به لبنان شده‌اند که دروغ و جعلی است.